Ysgol Carrog

Cynradd
Carrog
Corwen
LL21 9AN
01490 430262

  • Pennaeth:  Jayne Davies
  • E-bost:  carrog@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  3.15pm to 5.15pm
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Caer Drewyn
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy