Ysgol Caer Drewyn

Cynradd
Clawdd Poncen
Corwen
LL21 9RT
01490 412418

  • Pennaeth:  Jayne Davies
  • E-bost:  caer.drewyn@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Carrog
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy