Ysgol Bryn Hedydd

Cynradd
Spruce Avenue
Y Rhyl
LL18 3SU
01745 351676

  • Pennaeth:  John Cannon
  • E-bost:  bryn.hedydd@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy