Ysgol Bryn Collen

Cynradd
Pengwern
Llangollen
LL20 8AR
01978 861125

  • Pennaeth:  Lisa Howden
  • E-bost:  bryn.collen@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg yn bennaf
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Brecwast, Club ar ol ysgol a Club gwyliau
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy