Ysgol Bodfari

Cynradd
Bodfari
Dinbych
LL16 4DA
01745 710329

  • Pennaeth:  Sue Dick
  • E-bost:  ysgol.bodfari@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy