Ysgol Twm o'r Nant

Cynradd
Ffordd Y Rhyl
Dinbych
LL16 3DP
01745 812261

  • Pennaeth:  Darren Booth Taylor
  • E-bost:  twm.nant@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy