Ysgol Tremeirchion

Cynradd
Tremeirchion
Llanelwy
LL17 0UN
01745 710328

  • Pennaeth:  Gethin Jones
  • E-bost:  tremeirchion@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol: 

    Clwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy