Ysgol Trefnant

Cynradd
Ffordd Henllan
Trefnant
LL16 5UF
01745 730276

  • Pennaeth:  Susan Van Loock
  • E-bost:  trefnant@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Gynorthwyir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy