Ysgol Pentrecelyn

Cynradd
Pentrecelyn
Rhuthun
LL15 2HG
01978 790288

  • Pennaeth:  Andrew Evans
  • E-bost:  pentrecelyn@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy