Llanelwy

Babanod
Ffordd Dinbych Uwch
Llanelwy
LL17 0RL
01745 583416

 • Pennaeth:  Nicola Blythin
 • E-bost:  stasaph.infants@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

 • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
 • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
 • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
 • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol: 

  Clwb brecwast 8 yb - 8.45 yb

  Clwb ar ôl ysgol 3 yp - 6 yp

  Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

 • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy