Ysgol Llanbedr

Cynradd
Llanbedr
Rhuthun
LL15 1SU
01824 702927

  • Pennaeth:  Sue Van Loock
  • E-bost:  llanbedr@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Clwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy