Ysgol Henllan

Cynradd
Stryd Dinbych
Henllan
LL16 5AW
01745 812959

  • Pennaeth Gweithredol:  Lynne Jones
  • E-bost:  ysgol.henllan@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy