Ysgol Frongoch

Iau
Ffordd Y Rhyl
Dinbych
LL16 3DP
01745 812410

  • Pennaeth:  Dylan Thomas
  • E-bost:  frongoch@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy