Ysgol Dyffryn Iâl

Cynradd
Allt yr Efail
Llandegla
LL11 3AW
01978 790645

  • Pennaeth:  Huw Rowlands
  • E-bost:  ysgol.dyffrynial@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy