Ysgol Clawdd Offa

Cynradd
Ffordd Clawdd Offa
Prestatyn
LL19 8AZ
01745 850124

  • Pennaeth:  Martin Edwards
  • E-bost:  ysgolclawddoffa@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy