Ysgol Christchurch

Cynradd
Ernest Street
Y Rhyl
LL18 2DS
01745 353982

  • Pennaeth:  Bethan Lindquist
  • E-bost:  christ.church@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy