Ysgol Cefn Meiriadog

Cynradd
Groesffordd Marli
Cefn Meiriadog
LL22 9DS
01745 582224

  • Pennaeth:  Laura Martin
  • E-bost:  cefn.meiriadog@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy