Ysgol Carreg Emlyn

Cynradd
Clocaenog
LL15 2AY
01824 750636

  • Pennaeth:  Einir Wynne Jones
  • E-bost:  ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Please contact the school for details
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy