Ysgol Bro Famau

Cynradd Cynradd
Ffordd Eryrys Tyn Llan
Llanarmon yn Iâl Llanferres
CH7 4TB CH7 5SP
01824 780722 01352 810242

  • Pennaeth:  Elizabeth Knight
  • E-bost:  bro.famau@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Clwb ar ôl ysgol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy