Ysgol Bro Dyfrdwy

Cynradd
Cynwyd
Corwen
LL21 0LG
01490 412500

  • Pennaeth:  Bethan Fell
  • E-bost:  ysgol.brodyfrdwy@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy