Ysgol Borthyn

Cynradd
Ffordd Dinbych
Rhuthun
LL15 1NT
01824 702727

  • Pennaeth:  Teleri Llywd-Jones
  • E-bost:  borthyn@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy