Ysgol Betws Gwerfil Goch

Cynradd
Betws Gwerfil Goch
Corwen
LL21 9PY
01490 460315

  • Pennaeth:  Dafydd Davies
  • E-bost:  betws.gg@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Wedi ei ffedereiddio:     Mewn ffederasiwn a Ysgol Bro Elwern
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy