Canfod ysgol

Cliciwch ar un o'r categorïau isod i weld mwy o wybodaeth am ysgolion yn Sir Ddinbych.

Pori yn ôl categori | Pori yn ôl enw | Pori yn ôl lleoliad |

Cynradd
Ysgol Lleoliad Iaith Ffydd
Llanelwy Llanelwy Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Betws Gwerfil Goch Betws Gwerfil Goch Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bodfari Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Borthyn Rhuthun Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Bro Cinmeirch Dinbych Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Dyfrdwy Cynwyd Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Elwern Gwyddelwern Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Bro Famau Llanarmon yn Iâl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Bryn Clwyd Llandyrnog Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Bryn Collen Llangollen Cyfrwng Saesneg yn bennaf Anenwadol
Ysgol Bryn Hedydd Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Caer Drewyn Clawdd Poncen Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Ysgol Carreg Emlyn Clocaenog a Cyffylliog Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Carrog Corwen Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Anenwadol
Ysgol Cefn Meiriadog Cefn Meiriadog Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Christchurch Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Clawdd Offa Prestatyn Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Dewi Sant Y Rhyl Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Dyffryn Iâl Llandegla Saesneg yn bennaf gyda defnydd sylweddol o`r Gymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Emmanuel Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Esgob Morgan Llanelwy Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Frongoch Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Gatholig Crist y Gair Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Gellifor Gellifor Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Gymraeg y Gwernant Llangollen Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Gymunedol Bodnant Prestatyn Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Henllan Henllan Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Hiraddug Dyserth Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Llanbedr Llanbedr Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Llanfair DC Cyfrwng dwy ffrwd Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Llywelyn Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Melyd Meliden Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Pant Pastynog Prion Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Pen Barras Rhuthun Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Pendref Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Penmorfa Prestatyn Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Pentrecelyn Pentrecelyn Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Plas Cefndy
Ysgol Santes Ffraid Dinbych Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Stryd Rhos Rhuthun Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Trefnant Trefnant Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Tremeirchion Tremeirchion Cyfrwng Cymraeg Yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Twm o'r Nant Dinbych Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol y Castell Rhuddlan Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Faenol Bodelwyddan Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol y Llys Prestatyn Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol y Parc Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Uwchradd
Ysgol Lleoliad Iaith Ffydd
Ysgol Brynhyfryd Rhuthun Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Dinas Brân Llangollen Ysgol uwchradd ddwyieithog Anenwadol
Ysgol Gatholig Crist y Gair Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Glan Clwyd Llanelwy Cyfrwng Cymraeg Anenwadol
Ysgol Plas Cefndy
Ysgol Plas Cefndy (Milestones Unit)
Ysgol Santes Ffraid Dinbych Cyfrwng Saesneg Rhufeinig gatholig
Ysgol Uwchradd Dinbych Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Prestatyn Prestatyn Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Uwchradd Y Rhyl Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Anghenion Dysgu Ychwanegol
Ysgol Lleoliad Iaith Ffydd
Ysgol Plas Brondyffryn Dinbych Cyfrwng Saesneg Anenwadol
Ysgol Tir Morfa Y Rhyl Cyfrwng Saesneg Anenwadol

Darganfod os yw eich ysgol ynghau