Hyfforddiant addysg

 

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant rheolaidd i staff y Gwasanaethau Addysg a Phlant ac i staff ysgolion.

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer Ysgolion Awdurdod Lleol Sir Ddinbych a lleoliadau Cyn Ysgol yn unig, sy’n cael eu cefnogi neu dan gontract gyda'r Awdurdod Lleol.

Digwyddiadau hyfforddi

Dewch i wybod mwy am yr hyfforddiant sydd ar gael a sut i gymryd rhan drwy glicio ar y digwyddiadau hyfforddi isod:

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.

Hyfforddiant ar-lein

Edrychwch ar ein tudalen E-ddysgu i ddarganfod mwy am E-ddysgu a’r cyrsiau ar-lein sydd ar gael.