Gwybodaeth i weithwyr ysgol

 
employee-information-for-schools-apple-books-138x92

Adnoddau Dynol (Ysgolion)

Gwybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth.
Mwy...

 
Tâl a Buddion

Tâl a Buddion (Ysgolion)

Gwybodaeth ar tâl a buddion ysgolion.
Mwy...

 
wellbeing in schools small

Lles mewn ysgol

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.
Mwy...

 

Adnoddau Dynol (Ysgolion)

Gwybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth.

Hyfforddiant addysg

Hyfforddiant i athrawon a staff addysg.

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Dysgwch am y Gwasanaeth Seicoleg Addysg.

Lles mewn ysgol

Gwybodaeth am lles mewn ysgolion.
Mwy...

 

Dogfennau canllaw ysgolion

Mae dogfennau canllaw yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith.

Polisïau Ysgolion ac Addysg

Polisïau statudol ac anstatudol i ysgolion yn Sir Ddinbych.

Digwyddiadau tyngedfennol (ysgolion)

Cyngor i benaethiaid a rheolwyr atebol wrth ddelio gyda digwyddiad tyngedfennol.