Dogfennau canllaw ysgolion

 

Mae dogfennau canllaw yn amlinellu'r hyn y mae’n rhaid i ysgolion ac awdurdodau lleol ei wneud i gydymffurfio â’r gyfraith. Dylech ddilyn y canllawiau oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny.

Dogfennau Statudol 

Rydym ni’n gweithio ar dempled ac yn annog ysgolion i greu eu dogfennau eu hunain ar gyfer;

  • Cynllun Hygyrchedd
  • Addysg Gyrfaoedd 

Dogfennau Anstatudol