Datblygiad Gweithiwr

Oes diddordeb gennych mewn Diploma lefel 4 mewn rheoli Prosiectau?

Mae Prentisiaeth Uwch yn cyfuno hyfforddiant yn y gweithle ag astudio tuag at gymhwyster lefel uchel a gaiff ei gydnabod gan ddiwydiant. Ymunwch a ni ar Awst 21 i ddarganfod mwy...

Credwn fod ein gweithwyr yn un o'n hasedau mwyaf ac i sicrhau ein bod yn cyflawni ein Cynllun Corfforaethol yn llwyddiannus rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein gweithlu.

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n tregolion. Mae'r daith datblygu gweithwyr yn dechrau gyda'n rhaglen Ymsefydlu Corfforaethol, a fydd yn rhoi cyflwyniad i bob weithiwr i Gyngor Sir Ddinbych.

Wrth i weithwyr barhau ei taith gyda ni, mae'n siŵr y bydd rhai yn nodi bwlch yn ei sgiliau ac eisiau datblygu. Byddwn bob amser yn annog twf personol a phroffesiynol ac yn sicrhau bod gweithwyr yn cael y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau presennol a/neu newydd.

Ein nod yw manteisio ar yr holl wahanol fathau o ddysgu, a chroesawu'r ffyrdd creadigol y gall ein gweithwyr ddysgu, ond hefyd ystyried y pwysau cyllidebol cyson a roddir ar awdurdodau lleol.