• Arweinyddiaeth – Be' wnewch chi nesaf?

  Mae ein fframwaith arweinyddiaeth yn cwmpasu agweddau ac ymddygiadau arwain, sgiliau rheoli a chyfrifoldeb i greu cyd-ddiwylliant a gallu i arwain.

  Mwy...

  "Yr allwedd i arweinyddiaeth lwyddiannus heddiw yw dylanwad, nid awdurdod." - Ken Blanchard

 • Cynllun Corfforaethol 2017-2022

  Gweithio gyda’n gilydd er dyfodol Sir Ddinbych

  Mae gan ein harweinwyr rôl hollbwysig o safbwynt gwireddu'r weledigaeth o fod yn gyngor rhagorol, gan weithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau i wneud gwahaniaeth parhaol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

  www.sirddinbych.gov.uk/cynlluncorfforaethol

 • Academi Wales - Ysgol Haf 2019

  Profiad dysgu preswyl dwys, pum diwrnod yw'r Ysgol Haf, sy'n dod ag arweinwyr a rheolwyr ynghyd i fynd i'r afael â materion allweddol ar bwnc arweinyddiaeth penodol.

  Mwy...