Gweithwyr newydd

 

Croeso i Gyngor Sir Ddinbych a llongyfarchiadau ar eich penodiad.

Hoffem ddymuno pob llwyddiant i chi yn eich swydd gyda ni.

Fel un o weithwyr y cyngor, byddwch yn sylweddoli’n fuan beth yw’r llu manteision o weithio i Sir Ddinbych. Yn ogystal â derbyn cyflog cystadleuol, hawliau gwyliau hael, darpariaeth pensiwn a gwobrau a chydnabyddiaeth, gallwch fanteisio ar amrywiol gynlluniau gostyngiadau i weithwyr, defnyddio’n hadnoddau a datblygu’ch gyrfa drwy ein rhaglenni dysgu a datblygu.

Bydd eich hyfforddiant ymsefydlu yn cael ei gyflwyno ar ffurf modiwlau E-Ddysgu a fydd yn cychwyn cyn i chi gychwyn yn y swydd. Gellir cael mwy o wybodaeth am y rhaglen ymsefydlu ar y tudalennau ymsefydlu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn i chi gychwyn yna cysylltwch ag Adnoddau Dynol a fydd yn falch o'ch helpu.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweithio yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Efallai yr hoffech glicio ar rai o’r dolenni sydd ar y dde ac isod er mwyn darganfod mwy am y tîm yr ydych am ymuno ag ef.


Gwefan i Weithwyr Newydd


Gweler hefyd: