Fy nghyflogaeth

 

Yma cewch wybodaeth ar bob agwedd o’ch cyflogaeth yng Nghyngor Sir Ddinbych.

Telerau ac Amodau cyflogaeth (Llawlyfr Gweithiwr)

Mae'n Llawlyfr Gweithiwr wedi ei gynllunio i'ch cyflwyno i'n sefydliad ac i fod o ddefnydd parhaol yn ystod eich cyflogaeth.

Cyfnod Prawf

Bydd gweithwyr newydd Cyngor Sir Ddinbych yn awtomatig yn gweithio cyfnod prawf o chwe mis.

Rheoli perfformiad

Mae rheoli perfformiad yn rhoi cyfle i weithwyr gael sgwrs gyda rheolwr am eu hanghenion perfformiad a datblygiad.

Adrefnu a newid

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae’n hanfodol fod newid yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn sicrhau ei weithredu’n llwyddiannus o fewn y sefydliad.

Gwrthdaro Cyflogaeth

Gwybodaeth a chyngor ar wrthdaro cyflogaeth ar gyfer gweithwyr Cyngor Sir Ddinbych.

Ffynonellau Cyngor a chefnogaeth

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, dylai'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich ymholiad gysylltu ag Adnoddau Dynol.

Adendwm i'r polisi


Dogfennau cysylltiedig