Aelod o’r Senedd  ac ASau

Dewch i wybod pwy sy’n eich cynrychioli chi y tu allan i Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Dod o hyd i Aelod o’r Senedd Mae Aelod o’r Senedd yn cynrychioli preswylwyr yng Senedd Cymru.

 

Canfod eich ASMae Aelodau Seneddol yn ein cynrychioli ni yn Nhŷ'r Cyffredin.

.