Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Rydym ni’n gyfrifol am drwyddedau holl ffyrdd, priffyrdd a llwybrau cyhoeddus Sir Ddinbych. Gallwn ddwyn achos yn erbyn unrhyw un sy’n gosod rhywbeth neu’n cynnal rhywbeth ar briffordd heb drwydded. Felly cofiwch wirio a oes angen trwydded arnoch.

Ewch yn syth i...

 

Hawlen sgipMae arnoch angen hawlen i roi sgip ar briffordd.

 

Trwydded sgaffaldiauMae’n rhaid i chi gael trwydded cyn gallwch chi godi sgaffaldiau ar y briffordd.

.

 

Ceisiadau cau fforddOs oes arnoch chi eisiau cau ffordd dros dro am unrhyw reswm, mae’n rhaid i chi anfon cais i’r cyngor.

 

Marciau HGallwch wneud cais am farc gwyn siâp 'H' ar ochr y ffordd i dynnu sylw at dramwyfa neu fynediad.

.