Covid-19 - Cefnogi Canol Trefi

Mae'r Cyngor wedi sefydlu Grŵp Tasg er mwyn cynnig cymorth ar gyfer canol trefi, wrth i fusnesau barhau i ymateb i’r cyfyngiadau yn cael eu llacio.

Mae cynrychiolwyr o wahanol wasanaethau’r Cyngor yn gweithio gyda chynghorau tref a grwpiau busnes er mwyn and adnabod ffyrdd o gefnogi canol trefi.

Bydd gan y Cyngor staff yn gweithio yn y trefi ac yn cydweithio gyda busnesau lleol er mwyn ail-gyflwyno gwasanaethau busnes yn llwyddiannus.

Bydd ein staff yn darparu cyngor ac arweiniad, yn ogystal â chanfod ffyrdd mwy ymarferol o gymorth, fel cynhyrchu posteri ac arwyddion.

Byddant yn gweithio gyda busnesau er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio a rheoliadau ymbellhau cymdeithasol a glendid.

Bydd y tîm hefyd yn siarad gydag ymwelwyr i ganol y dref am eu profiadau o siopa’n lleol, os ydynt yn teimlo’n ddiogel a’r rhesymau am eu hymweliad. Bydd y wybodaeth a gesglir o gymorth i’r Cyngor i flaengynllunio ei weithgareddau ac i weithio gyda phartneriaid i weld beth all gael ei wneud i ddarparu cefnogaeth ychwanegol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllawiau a thempledi ar gyfer busnesau:

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19